ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ! ПОШУК КАНДИТАВ В ОПІКУНИ ТА ПІКЛУВАЛЬНИКИ 1

На території Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області в 47 сім’ях опікунів (піклувальників) проживають 63 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування. В минулому році призначено опіку (піклування) над 10 дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з нашої громади проживають та виховуються в опікунських сім’ях на інших територіях, ще 8 дітей – в прийомних сім’ях громади та області. Але на жаль, 16 дітей з Саф`янівської сільської громади, які потребують влаштування в сімейні форми виховання, перебувають в інтернатних закладах.

Відповідно до чинного законодавства, сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу. Також, є оплачувана соціальна послуга – сімейний патронат та безоплатна послуга – наставництво.

Опіка, піклування встановлюється над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Опіка встановлюється органом опіки та піклування, а також судом у випадках, передбачених частинами 3,4 статті 60 Цивільного кодексу України, над дитиною, яка не досягла 14 років, а піклування – над дитиною у віці від 14 до 18 років. Якщо дитина досягла 14-річного віку, особа, яка виконувала обов’язки опікуна, стає піклувальником без прийняття окремого рішення.

Опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю. При встановленні опіки, піклування перевага надається особі,  яка перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, її можливостей виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника. У разі призначення опікуна, піклувальника враховується бажання дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Не можуть бути опікунами, піклувальниками особи:

 • визнані в   установленому   порядку   недієздатними   або   обмежено дієздатними;
 • позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
 • були усиновлювачами,   опікунами,   піклувальниками,   прийомними    батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини;
 • були засуджені за  злочини  проти  життя  і  здоров’я,  волі, честі  та   гідності,  статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
 • перебувають на  обліку  або  на  лікуванні у психоневрологічному  чи  наркологічному диспансері;
 • зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
 • страждають на хвороби,  перелік  яких затверджений  МОЗ  щодо  осіб,  які  не можуть бути усиновлювачами;
 • є особами з  інвалідністю  I і II групи, які  за  висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду;
 • проживають на спільній  житловій  площі  з членами сім’ї,  які мають розлади  здоров’я або поведінку чи спосіб життя, що може негативно вплинути на здоров’я дитини, її фізичний, психічний, моральний стан або інтелектуальний розвиток;
 • не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
 • поведінка та інтереси яких суперечать інтересам дитини, яка може бути влаштована в сім’ю на виховання.

Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника.

Рішення про встановлення опіки, піклування приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади у місячний строк після подання заяви і документів, зазначених у пункті 40 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (із змінами).

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім’ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

 • заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);
 • довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 • копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
 • довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • копію паспорта;
 • висновок про стан здоров’я  заявника;
 • довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
 • довідку про   наявність   чи   відсутність  судимості   для   кожного   заявника,  видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника;
 • письмову згоду  всіх  повнолітніх  членів  сім’ї,  що  проживають  разом  з  особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Відповідно до пункту 39 постанови КМУ від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» особи, в сім’ї яких влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зобов’язані пройти курс навчання з проблем виховання таких дітей в центрі соціальних служб.

Родичі, в яких проживає  дитина-сирота  або  дитина, позбавлена батьківського піклування, що мають намір взяти її під опіку, піклування, курс навчання не проходять.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається опікунам чи піклувальникам на дітей, які набули статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, і призначається з місяця звернення терміном на 12 місяців до досягнення дитиною 18-річного віку.

Державна допомога надається в розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, – 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

З грудня 2021 року для дітей віком від 0 до 6 років дана допомога складає – 5250 грн., для дітей від 6 років до повноліття (18 років) – 6545 грн. Для дітей з інвалідністю віком від 0 до 6 років – 7350 грн. та 9163 грн на дітей від 6 до 18 років.

Якщо Вас зацікавила дана інформація, то просимо звертатися  до  Служби у справах дітей Саф`янівської сільської ради за адресою: м.Ізмаїл, проспект Суворова, 69, кабінет 105, телефон +380664385097.

Служба у справах дітей Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області