Повідомлення про проведення громадських обговорень  проекту документа державного планування – «Детального плану території для розміщення будівель і споруд для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції з відповідною інфраструктурою за межами населеного пункту на території Старонекрасівського старостинського округу Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту 1

Повідомлення про проведення громадських обговорень
проекту документа державного планування – «Детального плану території для розміщення будівель і споруд для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції з відповідною інфраструктурою за межами населеного пункту на території Старонекрасівського старостинського округу Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту

1) Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області повідомляє про проведення громадських обговорень проекту детального плану території для розміщення будівель і споруд для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції з відповідною інфраструктурою за межами населеного пункту на території Старонекрасівського старостинського округу Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (далі – ДПТ) та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту вказаного детального плану території.

Основні завдання детального плану території:

– аналіз та оцінка існуючого стану забудови в межах розробки ДПТ;

– аналіз  проектних рішень чинної  містобудівної документації;

– обґрунтування потреб формування земельних ділянок та визначення їх  цільового призначення в межах розробки ДПТ;

– визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

– визначення заходів  націлених на поліпшення стану навколишнього середовища та санітарно-гігієнічних умов для проживання населення;

– визначення планувальної організації, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини території;

– визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок;

– визначення містобудівних умов забудови території в межах розробки ДПТ.

Склад та зміст ДПТ відповідають –        ДБН Б.1.1-14:2021 “Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні”.

ДПТ розроблений на підставі рішення Саф’янівської сільської ради від 29.03.2023 року  № 3937-VIІI «Про розроблення детального плану території для розміщення будівель і споруд для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції з відповідною інфраструктурою за межами населеного пункту на території Старонекрасівського старостинського округу Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» у відповідності з завданням на проектування.

В звіті про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) ДПТ проведена оцінка впливу розміщення об’єктів забудови на складові довкілля (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну), а також на стан здоров’я та добробут населення (небезпека для здоров’я населення, соціально-економічні наслідки, поводження з відходами, транспорт, розвиток інфраструктури, естетичні характеристики території, використання ландшафтів для рекреаційних цілей тощо).

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області.

3) Передбачена процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

Дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки і оприлюднення її шляхом засобів масової інформації (Офіційний сайт Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області та соцмереж «Facebook» та «Viber» від

Для проведення процедури громадського обговорення матеріали ДПТ та звіт про стратегічну екологічну оцінку представлені з 31.07.2023 по 31.08.2023 року в приміщенні Саф’янівської сільської ради.  Строк подання пропозицій (зауважень): з 31.07.2023 по 31.08.2023 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Письмові пропозиції подаються під час громадського обговорення протягом строків, визначених для громадського обговорення ДПТ. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням  найменування та  місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції не розглядаються.Пропозиції (зауваження) громадськості можуть подаватися також в письмовій та/або усній формі під час громадських слухань із внесенням їх до протоколу громадських слухань. Громадські слухання щодо документу державного планування «Детального плану території для розміщення будівель і споруд для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції з відповідною інфраструктурою за межами населеного пункту на території Старонекрасівського старостинського округу Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» (далі – Детальний план території) та звіту про стратегічну екологічну оцінку будуть проведені 31 серпня 2023 року в 14.00, в приміщенні Саф’янівської сільської ради.

в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області. Адреса: 68600, Одеська область, м.Ізмаїл,  пр.. Незалежності, 69 або 68670,  Одеська область, Ізмаїльський район, с. Саф’яни, вул. М.Грушевського, 85

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

З пропозиціями та зауваженнями по вказаному ДПТ та звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) ДПТ можна звертатися за адресою  Одеська область, м.Ізмаїл,  пр.. Незалежності, 69  або  Одеська область, Ізмаїльський район, с. Саф’яни, вул. М.Грушевського, 85, Email: ssrsma001@gmail.com.  Строк подання зауважень – до 31 серпня 2023 року включно.Відповідальний за організацію проведення громадських слухань                 щодо врахування громадських інтересів під час розроблення ДПТ –   в.о. завідувача сектору містобудування та архітектури Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області Пашевський Д.А.,  тел: 063-104-29-81

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області. Адреса: 68600, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м.Ізмаїл, Незалежності, 69 , кабінет № 204

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування відсутня.