Роз’яснення окремих питань видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки 1

На виконання Закону України № 199-IX від 17.10.2019 « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва», Міністерством розвитку громад та територій України здійснюється впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.


Починаючи з травня 2021 року на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг (Портал Дія) реалізовано можливість подання замовниками заяв на видачу будівельного паспорту забудови земельної ділянки.

Способи подання заяв замовниками та пакет документів на видачу будівельного паспорта забудови земельної ділянки, та строків їх розгляду уповноваженими органами містобудування та архітектури регламентовані ч.4 ст.27 Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядком видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затверджено наказом Мінрегіону від 05.07.2011 №103(із змінами). Пунктом 2.1. Порядку встановлено, що видача будівельного паспорта здійснюється уповноваженим органом містобудування та архітектури безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг та /або через Єдиний державний портал адміністративних послуг.

Будівельний паспорт надається уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом 10 робочих днів з дня надходження пакета документів.

Документи для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва подаються до суб’єкта надання відповідної послуги за вибором заявника:

1) в електронній формі через електронний кабінет або іншу інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є суб’єкт звернення та суб’єкт надання відповідної послуги;

2) у паперовій формі особисто заявником ( у тому числі через центри надання адміністративних послуг) або поштовим відправленням з описом вкладення.

Відповідно до п.2.1.Порядку, до складу пакета документів, що подається замовником для отримання будівельного паспорта входить:
– заява на видачу будівельного паспорта зі згодою змовника на обробку персональних даних ;
– засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;
– ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо);
– проект будівництва(за наявності);- засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

Документи, що подаються для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва, повинні відповідати таким вимогам:

1) документи мають викладатися державною мовою;
2) текст документів має бути розбірливим (написаний машинодруком або від руки друкованими літерами);
3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них , орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;
4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами , визначеним законодавством.

Заявник несе відповідальність за відповідність копій поданих документів в електронній формі оригіналам таких документів у паперовій формі. Такі копії засвідчують кваліфікованим електронним підписом заявника.

У разі подання заяви на видачу будівельного паспорту на Порталі Дія, інформація щодо наявності запису про власника в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, відображається у поданій заяві.

За більш детальною інформацією звертайтесь до Центру надання адміністративних послуг Саф’янівської сільської ради (м.Ізмаїл, проспект Суворова,28) або до Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва , архітектури.

Начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» Саф’янівської сільської ради Інна КУЗЬМЕНКО