СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМ САФ`ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ! 1

ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» є підприємством, яке успішно здійснює надання послуг в сфері поводження з відходами, а саме: збирання, зберігання, перевезення, утилізація, видалення та знешкодження небезпечних та інших видів відходів.

Компанія має в наявності усі необхідні ліцензії та дозволи для ведення господарської діяльності із збирання, зберігання, перевезення, утилізації, видалення та знешкодження  небезпечних відходів.

Одним з основних пріоритетів Компанії при реалізації статутних завдань є забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України.

ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» було обрано надавачем послуг з поводженням з тарою з-під пестицидів, яка відноситься до категорії небезпечних відходів.

У фермерських господарств та інших сільськогосподарських виробників на території України, зокрема в Одеській області, виникла раніше відсутня виключна можливість абсолютно безоплатно передавати на перероблення, знешкодження, видалення та утилізацію використаних пакувальних матеріалів і тари з-під пестицидів.

Серед великої кількості хімічних речовин, які використовуються як засоби захисту рослин, найбільш небезпечними є пестициди. Саме ці хімічні речовини та їх похідні становлять левову частину стійких органічних забруднювачів.

Пестициди впливають на навколишнє середовище і екосистеми, призводячи до скорочення біорізноманіття.

Пестициди та тара, яка містить їх залишки, забруднюють ґрунти, повітря, водні ресурси, у тому числі підземні водоносні горизонти. У результаті конденсації парів і утворення краплинорідких або твердих часток пестициди з атмосфери потрапляють у ґрунт, на поверхню рослин і у водойми, поширюючись на великих територіях. У водойми вони надходять поверхневими і ґрунтовими стоками із сільськогосподарських угідь.

Висока договірна культура Компанії, досвід повного та фактичного виконання, взятих на себе зобов’язань  ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» перед своїми партнерами, фаховість персоналу та відповідність обладнання Компанії європейським стандартам якості, перевірені експертами Європейської Бізнес Асоціації., гарантують готовність Компанії до реалізації проекту з безоплатного збору тари з-під пестицидів від сільськогосподарських виробників для подальшого безпечного з нею поводження.

У результаті реалізації проекту більша частина зібраної тари має перероблятися та реалізовуватись для виробництва пластикової продукції для нехарчових потреб, яке не матиме безпосереднього впливу на здоров’я людини. Реалізація проекту сприятиме зменшенню антропогенного впливу на довкілля, зокрема, в частині зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, забруднення ґрунтів та водних об’єктів.

Більш детально про безоплатні передачі використаної тари з-під пестицидів для подальшого безпечного поводження несприятливих наслідків відносно навколишнього природного середовища можливо ознайомитись на веб-сайті: office@ueko.com.ua, www.ueko.com.ua  та за контактним телефоном: +38(050)363-33-16

Відділ сільського господарства та економіки Саф`янівської сільської ради