Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону об’єкта малої приватизації комунальної власності Саф’янівської сільської ради – нежитлових будівель, загальною площею 1275,4 кв.м., розташованих за адресою: с. Саф’яни, вул. Зелена, буд. 36а, Ізмаїльського району Одеської області 1

Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону об’єкта малої приватизації комунальної власності Саф’янівської сільської ради – нежитлових будівель, загальною площею 1275,4 кв.м., розташованих за адресою: с. Саф’яни, вул. Зелена, буд. 36а, Ізмаїльського району Одеської області

  1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації комунальної власності Саф’янівської сільської ради – нежитлових будівель, загальною площею 1275,4 кв.м..                                                                                                                             

Місцезнаходження об’єкта: с. Саф’яни, вул. Зелена, буд. 36а, Ізмаїльського району Одеської області.

Балансоутримувач: Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області, код за ЄДРПОУ: 04379433

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 68670, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, вул. Грушевського, буд. 85.                                       Контакті дані: тел. +38(098) 946-08-97; e-mail: safianyrada@gmail.com.

Відомості про об’єкт приватизації: нежитлові будівлі складаються зі прирейкових складів, в яких зберігаються непридатні хімічні засоби захисту рослин, побудованого із цегли, загальною площею 1275,4 кв.м., навісу та надвірних споруд за № 1-2 відповідно до технічного паспорта.

Земельна ділянка, на якій розташовані нежитлові будівлі, площею 0,6265 га, кадастровий номер: 5122085900:01:002:0523, з цільовим призначенням – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, належить на праві власності Саф’янівській сільській раді Ізмаїльського району Одеської області.

Інформація про договір оренди: не перебуває в оренді.

  1. Інформація про аукціон:

Дата та час проведення аукціону: 13 грудня 2023 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні  з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо за проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження  ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо за проміжок часу з 16.15 до 16.45 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Аукціон проводиться відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації  та визначення додаткових умов продажу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 432 від 10.05.2018р., зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 579 від 18.07.2018, № 361 від 24.04.2019, №1182 від 02.12.2020, №875 від 18.08.2021, №952 від 23.08.2022.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

  1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Умови продажу:

3.1. 1.  Об’єкт може бути перепрофільований.

3.1.2.  Забезпечення зберігання належних Саф’янівській сільській раді непридатних хімічних засобів захисту рослин та бетонополімерних контейнерів з-під вивезених непридатних пестицидів  (надалі – Майно), які знаходяться  у частині нежитлових приміщеннях за адресою: с. Саф’яни, вул. Зелена, буд. 36а, Ізмаїльського району Одеської області (частина об’єкта приватизації), шляхом укладання договору відповідального зберігання між Сафянівською сільською радою (поклажодавець) та переможцем аукціону (зберігач)  одночасно з укладанням договору купівлі-продажу об’єкта приватизації.

Умови договору відповідального зберігання:

Об’єкт:

Назва майна Кількість/вага
Непридатні до використання в сільському господарстві хімічні засоби захисту рослин 15 тон (з урахуванням ваги тари та будівельного сміття)
Порожні бетонополімерні контейнери з під вивезених непридатних пестицидів у 2011 році 33 шт. (орієнтована вага 33 тони загалом)

Вартість зберігання та умови оплати: безоплатно.

Строк: з моменту укладання договору зберігання до моменту вивезення та утилізації Майна Саф’янівською сільською радою (але строком не більше, ніж три роки).

Зберігання здійснюється на складській площі Зберігача, розташованої за адресою: с. Саф’яни, вул. Зелена, буд. 36а, Ізмаїльського району Одеської області.

Зобов’язання Поклажодавця: не змінювати номенклатуру та не збільшувати обсяг Майна.

Зберігати майно окремо від інших речей, з дотриманням усіх необхідних умов, державних стандартів та санітарних норм, передбачених для зберігання непридатних хімічних засобів захисту рослин.

Нести відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження майна Поклажодавця, переданого на зберігання Зберігачеві, у відповідності із цим Договором та чинним законодавством України з моменту одержання майна від Поклажодавця та до моменту його повернення Поклажодавцеві.

Попередити працівників та інших осіб, пов’язаних із зберіганням Майна, про санітарні норми та заходи безпеки.  Не допускати до складу, де зберігається Майно, малолітніх та неповнолітніх осіб, вагітних жінок, жінок під час грудного вигодовування дитини та осіб, які мають протипоказання за станом здоров’я.

Повернути майно Поклажодавцеві за першою вимогою останнього.

Надавати безперешкодний доступ Поклажодавцю, його працівникам та іншим фізичним та юридичним особам, на вимогу Поклажодавця, у приміщення, де зберігається Майно, з метою його інвентаризації, перевірки його зберігання та/або вивезення.

Зберігачу забороняється використовувати, передавати в користування, а також здійснювати перетарування та транспортування (вивіз) Майна за межі місця зберігання.

3.1.3. Оформлення та реєстрація договору купівлі-продажу за рахунок переможця аукціону.

3.1.4. Здійснення державної реєстрації права власності на об’єкт відповідно до чинного законодавства України після підписання акта приймання-передачі.

Стартова ціна об’єкта для:

– аукціону з умовами – 2 641 400 (два мільйони шістсот сорок одна тисяча чотириста гривень) гривень (без урахування ПДВ);

– аукціону із зниженням стартової ціни – 1 320 700 (один мільйон триста двадцять тисяч сімсот) гривень (без урахування ПДВ);

– аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 320 700 гривень (без урахування ПДВ);

– повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) – 1 320 700 (один мільйон триста двадцять тисяч сімсот) гривень (без урахування ПДВ);

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

 

Розмір гарантійного внеску для:

– аукціону з умовами – 528 280 гривень (без урахування ПДВ);

– аукціону із зниженням стартової ціни – 264 140 грн. гривень (без урахування ПДВ);

– аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 264 140 гривень (без урахування ПДВ);

– повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 264 140 грн. гривень (без урахування ПДВ);

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами), розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

  • 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;
  • 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: 1340 грн.

  1. Додаткова інформація:

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейський рахунок за такими реквізитами:

Отримувач: ГУК в Одеській області/с. Саф’яни/31030000

Рахунок: UA288999980314111905000015676

Банк отримувача: Казначейство України

Код згідно з ЄДРПОУ: 37607526

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)

Час та місце ознайомлення з об’єктом:

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником Саф’янівської сільської ради годину огляду об’єкта за телефоном: ­­­­­­­­+38 (067) 877-22-99 з 08.00 до 17.00 у робочі дні.

Адреса балансоутримувача: (Саф’янівська сільська рада) 68670, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, вул. Грушевського, буд. 85.

Контакті дані: тел. +38 (067) 877-22-99; e-mail: safianyrada@gmail.com,

Веб-сайт: https://safiany-otg.od.ua/

Організатор аукціону: Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області (код за ЄДРПОУ: 04379433).

Адреса: 68670, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, вул. Грушевського, буд. 85.

Контакта особа, відповідальна за проведення аукціону на електронному майданчику:

Вітков Володимир Павлович, телефон: +38(097)501-43-58 – з 08:00 до 17:00 з пт-чт, з 08:00 до 16:00 у п’ятницю.

  1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:

Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

Крок аукціону: 26 414 грн (1% від стартової ціни аукціону).

Крок аукціону на аукціоні із зниження стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 13 207 грн (1% від стартової ціни аукціону).

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 1 крок.

Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2/