Медики Центральної районної лікарні взяли участь у нараді з питань організації та проведення індивідуального дозиметричного контрол 1

Сьогодні, 13 вересня, медичний персонал та фахівці КНП Саф’янівської сільської ради «Центральна районна лікарня», які можуть бути залучені до ліквідації наслідків у разі виникнення радіаційної аварії, а також відповідальні особи за індивідуальний дозиметричний контроль взяли участь в онлайн-лекції на тему: «Організація і проведення індивідуального дозиметричного контролю», яка була організована ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ».

Під час навчання особлива увага приділялася основним поняттям радіаційної гігієни; видам іонізуючого випромінювання, впливу та захисту від нього; питанням надання медичної допомоги потерпілим при радіаційних ураженнях, дозиметричному контролю та індивідуальній дозиметрії відповідно до затверджених форм, а також іншим питанням безпеки при радіаційних аваріях.