Річна фінансова консолідована звітність за 2023 рік