До уваги керівників фермерських господарств! 1

На виконання статті 9 закону України «Про державну статистику» та Плану державних статистичних спостережень на 2021 рік, затвердженого розпорядженням КМУ від 09.10.2020 № 1258-р (далі – План), проводиться державне статистичне спостереження (далі – ДСС) «Сільське, лісове та рибне господарство» за формою № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року», затвердженою наказом Держстату від 06.07.2018 № 133, яким охоплюються й фермерські господарства.

Метою проведення вищезазначеного ДСС є отримання даних про фактичні розміри посіву сільськогосподарських культур під урожай звітного року на дату подання звіту на землях, які перебувають у володінні та користуванні підприємства, уключаючи посіви на землях, узятих у найм (оренду) в інших землекористувачів, якщо отримання земельних ділянок здійснене та оформлене договорами найму (оренди).

Звіти за всіма формами державних статистичних спостережень від респондентів ГУС в Одеській області приймаються:

в  електронному вигляді:

  • з використанням програмних забезпечень для подання статистичної та фінансової звітності до органів державної статистики (безкоштовного програмного забезпечення «КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА» на веб-сайті Головного управління статистики в Одеської області або Держстату або комерційного програмного забезпечення М.Е.Doc, Звіт Оператор, Арт – Звіт Pro, iFin, Соната, Привт24 для бізнесу,  REPORT,  FREDO Звіт);
  • на електронні адреси eo@od.ukrstat.gov.ua, gus@od.ukrstat.gov.ua,

на факс 722-50-48, з подальшим обов’язковим наданням оригіналів відповідних форм ДСС та/або фінансової звітності.

у паперовому вигляді:

  • на поштову адресу ГУС в Одеській області: 65026, м.Одеса, вул.Польська, буд.20а;
  • у скриньку для подання статистичної та фінансової звітності (м.Одеса, вул.Польська, буд.16).

Доводимо до Вашого відома, що відповідно до ст. 18 Закону респонденти зобов’язані безкоштовно в повному обсязі за формою, передбаченою звітно – статистичною документацією, у визначені строки подавати органам державної статистики достовірну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку.

Невиконання вказаних обов’язків є порушенням в галузі статистики, за яке згідно зі ст. 186³ КУпАП України передбачена адміністративна відповідальність.

Інформуємо, що бланки форми ДСС № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__року» та Роз’яснення щодо її заповнення розміщенні на офіційному веб-сайті ГУС в Одеській області (www.od.ukrstat.gov.ua) розділ «Респондентам» → «Про звітування у 2021 році»  → «Альбом форм ДСС на 2021 рік» → «Економічна статистика» → «Економічна діяльність» → «Сільське, лісове та рибне господарство».

У разі виникнення питань можна звернутись до ГУС в Одеській області за телефонами: 722-63-71, 722-28-98, 722-50-48.

Крім того, повідомляємо, що при складанні будь-якої форми ДСС, працівниками ГУС в Одеської області за зверненнями може бути надана послуга методичного характеру (консультація) згідно з постановою КМУ від 08.11.2000 № 1659 «Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі».

Додаток: Файл «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__року»