Маєте податковий борг? Правила заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції при його сплаті 1

Згідно з нормами Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої Постановою Правління Національного банку України 29.07.2022 року № 163 (зі змінами) (далі – Постанова № 163) платник ініціює будь-який переказ коштів шляхом формування та подання надавачу платіжних послуг (банку) відповідної платіжної інструкції.

Відповідно до абзацу першого пункту 37 Постанови № 163 платіжна інструкція, оформлена платником в електронній або паперовій формі, повинна містити такі обов’язкові реквізити:

1) дату складання і номер;

2) унікальний ідентифікатор платника або найменування/прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), код платника та номер його рахунку;

3) найменування надавача платіжних послуг платника;

4) суму цифрами та словами;

5) призначення платежу;

6) підпис(и) платника;

7) унікальний ідентифікатор отримувача або найменування/прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), код отримувача та номер його рахунку;

8) найменування надавача платіжних послуг отримувача.

Згідно з абзацом першим пункту 41 Постанови № 163 платник заповнює реквізит «Призначення платежу» платіжної інструкції так, щоб надавати отримувачу коштів повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється платіжна операція.

Правила заповнення реквізиту «Призначення платежу» під час сплати податків, зборів, платежів врегулювано Порядком заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22.03.2023 № 148, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.03.2023 за № 528/39584  (далі – Порядок № 148).

Згідно з абзацами першим-другим пункту 3 розділу І Порядку № 148 сплата (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також повернення (перерахування) помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, єдиного внеску, авансових платежів (передоплати), грошової застави, повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені здійснюються на підставі платіжної інструкції, яка подається надавачу платіжних послуг ініціатором платіжної операції, щодо переказу коштів на бюджетні/ небюджетн/єдиний/депозитний рахунки платників, відкриті у надавачів платіжних послуг.

До ініціаторів таких платіжних інструкцій належать, зокрема. платники при сплаті податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесенні авансових платежів (передоплати), грошової застави.

Відповідно до пункту 2 розділу ІІ Порядку № 148 під час сплати податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави на бюджетні/небюджетні/єдиний/ депозитний рахунки платник у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції заповнює такі поля:

  • «Код виду сплати»;
  • «Додаткова інформація запису».
  • У полі «Код виду сплати» платник заповнює код виду сплати, визначений Переліком кодів видів сплати, які використовуються платниками, згідно з додатком 1 до цього Порядку;
  • у полі «Додаткова інформація запису» платник заповнює інформацію щодо переказу коштів у довільній формі.
  • Приклади заповнення реквізиту «Призначення платежу»

№ прикладу

Напрям перерахування

Реквізит «Призначення платежу»

код виду сплати додаткова інформація запису
1 сплата податкового боргу з податку на прибуток 140 податковий борг з податку на прибуток
2 погашення заборгованості з єдиного внеску 140 заборгованість з єдиного внеску

Таким чином, під час перерахування коштів у рахунок погашення податкового боргу/заборгованості з єдиного внеску в реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції підлягають заповненню такі поля:

у полі «Код виду сплати» платник зазначає код виду сплати «140»;

у полі «Додаткова інформація запису» платник заповнює інформацію щодо переказу коштів у довільній формі (погашення податкового боргу з податку (назва податку) чи погашення заборгованості з єдиного внеску).