Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Центру соціальних служб Саф’янівської сільської ради 1

Мобільна бригада – спеціалізована служба підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.


Метою діяльності мобільної бригади є надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, зокрема соціальних послуг з консультування, кризового та екстреного втручання, соціальної профілактики відповідно до їх потреб.

Мобільна бригада надає соціальні послуги шляхом проведення фахової консультації за допомогою телефонного зв’язку, з виїздом на транспорті до місця проживання (перебування) постраждалих осіб чи іншого вказаного ними місця, у приміщенні Центру соціальних служб Саф’янівської сільської ради.

Діяльність мобільної бригади ґрунтується на засадах:

 • гарантування постраждалим особам безпеки та їх основоположних прав і свобод з урахуванням мети і завдань мобільної бригади;
 • належної уваги до кожного факту домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі – насильство) під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству;
 • врахування непропорційного впливу насильства на жінок і чоловіків, дітей та дорослих, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству;
 • визнання суспільної небезпеки насильства та забезпечення нетерпимого ставлення до всіх його проявів;
 • поваги та неупередженого ставлення до постраждалих осіб, забезпечення пріоритетності їх прав і законних інтересів та безпеки під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству;
 • конфіденційності інформації про постраждалих осіб та осіб, які повідомили про вчинення насильства;
 • добровільності отримання допомоги постраждалими особами, крім дітей та недієздатних осіб;
  урахування особливих потреб та інтересів постраждалих осіб, зокрема осіб з інвалідністю, вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, осіб похилого віку;
 • ефективної взаємодії суб’єктів між собою, з громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями, засобами масової інформації та всіма заінтересованими особами;
 • недопущення дискримінації за будь-якою ознакою (статі, раси, мови, релігійних, політичних або інших переконань, національного або соціального походження, належності до національної меншини, майнового стану, громадянства, віку, стану здоров’я, інвалідності, сімейного стану, статусу біженця, внутрішньо переміщеної особи чи іншої визначеної законодавством категорії мігрантів тощо) під час надання допомоги постраждалим особам.

Основними завданнями мобільної бригади є:

 • надання психологічної допомоги постраждалим особам;
 • реагування та надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, які потребують термінової допомоги, зокрема шляхом кризового та екстреного втручання;
 • інформування постраждалих осіб щодо послуг (медичних, соціальних, психологічних, правових тощо), які вони можуть отримати для подолання наслідків насильства, та щодо надавачів таких послуг, зокрема інших загальних або спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб;
  роз’яснення постраждалим особам їх прав, визначених законом, можливостей отримання допомоги від суб’єктів та доцільності її отримання;
 • провадження інформаційно-просвітницької діяльності (у тому числі розповсюдження серед населення відповідних інформаційних матеріалів) щодо форм, проявів та наслідків насильства, формування нетерпимого ставлення громадян до цих явищ, а також щодо заходів у сфері запобігання та протидії насильству.

Якщо Ви або Ваша сім’я потрапили в кризову ситуацію і не в змозі самостійно її подолати, рекомендуємо звернутись до Центру соціальних служб Саф’янівської сільської ради. Крім того, на базі Центру Ви також можете отримати додаткові послуги: інформування, консультування, посередництво, представництво інтересів, соціально-психологічна реабілітація та інш .

Адреса Центру соціальних служб Саф’янівської сільської ради: м.Ізмаїл, пр.Суворова,28, каб.№ 10,11, конт. тел.: 04841-6-22-45.