Річна фінансова консолідована звітність за 2022 рік