Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування «Детальний план території для будівництва, обслуговування об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, мультимодального терміналу зберігання та перевалки генеральних вантажів (у тому числі будівель та споруд морського транспорту)  на території Старонекрасівського старостинського округу 1

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування «Детальний план території для будівництва, обслуговування об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, мультимодального терміналу зберігання та перевалки генеральних вантажів (у тому числі будівель та споруд морського транспорту)  на території Старонекрасівського старостинського округу Саф’янівської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області»

1) Замовник                                                                                                

Замовником матеріалів стратегічної екологічної оцінки є виконавчий комітет Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області.

тел. 0631042981

е-mail:   safianyrada@gmail.com

Саф’янівська сільська рада офіційний сайт  https://safiany-otg.od.ua/

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Стратегічній екологічній оцінці в рамках цієї процедури підлягає документ державного планування «Детальний план території для будівництва, обслуговування об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, мультимодального терміналу зберігання та перевалки генеральних вантажів (у тому числі будівель та споруд морського транспорту)  на території Старонекрасівського старостинського округу Саф’янівської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області»

Основні завдання детального плану території:

– аналіз та оцінка існуючого стану забудови в межах розробки ДПТ;

– аналіз  проектних рішень чинної  містобудівної документації;

– обґрунтування потреб формування земельних ділянок та визначення їх  цільового призначення в межах розробки  ДПТ ;

– визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

– визначення заходів  націлених на поліпшення стану навколишнього середовища та санітарно-гігієнічних умов для проживання населення;

– визначення планувальної організації, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини території;

– визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок, необхідних для будівництва та обслуговування об’єктів транспортної інфраструктури – будівель та споруд морського транспорту;

– визначення містобудівних умов забудови території в межах розробки ДПТ.

У детальному плані території з метою врахування інвестиційних намірів забудови виділено етапи будівництва на наступні 1-5 та 5-7 років.

Проект детального плану розробляється згідно з:

схемою планування території Ізмаїльського району;

схемою планування території Одеської області;

екологічно спрямованими регіональними програмами;

та з використанням інформації державного земельного кадастру.

3) Міра визначення документом державного планування умов для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Об’єктом розробки даного проекту детального плану є територія відповідно до рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області № 4332-VIII від 14.06.2023 р. орієнтовною площею 3,3671 га, які знаходиться за межами населеного пункту.

Проектну ділянку планується використовувати для будівництва, обслуговування об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, мультимодального терміналу зберігання та перевалки генеральних вантажів (у тому числі будівель та споруд морського транспорту).

Територія планування розташована на узбережжі р. Дунай Територія планування розташована на узбережжі р. Дунай (ділянка 84 км), нижче за течією м. Ізмаїл, в безпосередній близькості до урізу води – УВ (лінія перетину водної поверхні водотоку або водойми (озера, річки, моря) з поверхнею суші (берегом).

З інших сторін з територією розроблення ДПТ межує орендована ТОВ “ЕКОНОВАТІКА” земельна ділянка  кадастровий номер 5122086300:01:002:0073 (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення) та земельна ділянка кадастровий номер 5122086300:01:002:0086, що знаходиться у користуванні ДП “Ізмаїльський морський торговельний порт” (землі морського транспорту).

На території планується розмістити споруди та складські об’єкти, які мають метою забезпечення можливості здійснення завантаження-розвантаження генеральних вантажів.

Доступ до проектної ділянки має забезпечити запроектований раніше під’їзд зі північної (північно-західної) сторони, що в свою чергу пов’язаний з проїздом через територію ТОВ “ТРАНСЕКОТЕРМІНАЛ” до автомобільних доріг загального використання.

За рахунок сусідніх земельних ділянок планується забезпечення всіма елементами інженерної інфраструктури.

Передумови для розроблення ДПП виникли з необхідності збільшення обсягу перевантаження та зберігання генеральних вантажів задоволення потреб суспільства в перевезеннях, забезпечення населення робочими місцями та збільшення надходжень до державного бюджету України в період воєнного стану.

Цільове призначення земельної ділянки, яка має бути сформована за матеріалами цієї містобудівної документації, згідно Додатку 59 може бути визначена як 12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту, є переважним (основним) видом  функціонального призначення території.

Територія, щодо якої розробляється детальний план, не відноситься до природно-ландшафтного комплексу і не має в своєму складі земель оздоровчого, культурно-історичного, оборонного призначення, земель лісового фонду.

Пам’яток культурної спадщини на ділянці не виявлено.

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: ґрунти; атмосферне повітря; водні ресурси; стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок); кліматичні фактори. В тому числі, потрібно оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

В межах Саф’янівської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області знаходяться наступні об’єкти природно-заповідного фонду: Ландшафтний заказник місцевого значення «Лунг» та Регіональний ландшафтний заказник місцевого значення «Ізмаїльські острови» вплив затвердження ДДП на які підлягає оцінці.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

– транскордонні наслідки від виконання детального плану території не очікуються.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Під час стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування, передбачається розглянути «нульовий сценарій», без впровадження змін у разі незатвердження проекту. Будь-які інші виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, відсутні.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

В ході стратегічної екологічної оцінки провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Проект містобудівної документації розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил, негативних наслідків виконання документа державного планування не очікується.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура та зміст звіту про стратегічну оцінку розробляється відповідно до частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу СЕО надаються до Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області в письмовому вигляді, поштою або особисто в робочий час за адресою:

Проспект Незалежності, 69, м.Ізмаїл, Одеська область.

Ознайомитись з текстом Заяви про визначення обсягу СЕО можна у приміщенні Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області.

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення обсягу СЕО становить не менше 10 днів, а саме:

з «27» червня 2023р. до «10» липня 2023 року.

Останній день надання зауважень – 10 липня  2023 року. Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

Відповідальна особа за розгляд зауважень:

Пашевський Дмитро Андрійович   тел: (063-104-29-81)

В.о. завідувача сектору містобудування та архітектури Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області

 

 

 

 

 

______________________

 

 

 

 

Дмитро Пашевський